PINCULAC acrílic setinat

EXTERIOR - INTERIOR

Esmalt setinat a l'aigua de màxima qualitat.
Exempt d'olor, gran cobriment i màxima anivellament.