PINCUMAT mat

EXTERIOR - INTERIOR

Esmalt a l'aigua d'acabat mat de màxima qualitat.
Exempt d'olor, gran cobriment i màxima anivellament.