PINCULUX acrílic brillant

EXTERIOR - INTERIOR

Esmalt brillant a l'aigua de màxima qualitat.
Exempt d'olor, gran cobriment i màxima anivellament.